Groepstraining

Samen aan de slag
Optrekken met leeftijdgenoten die dezelfde uitdagingen of problemen ervaren kan stimulerend werken. Daarom biedt PUUR diverse groepstrainingen aan, die bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling.

Stap 1: Intake

Elke groepstraining start met een individuele intake. Wederzijdse verwachtingen en wensen worden geïnventariseerd en zo mogelijk worden individuele vragen meegenomen/verwerkt in de training. Ouder(s)/opvoeder(s) krijgen tekst en uitleg over de training, net als het kind en de jongere zelf.

Stap 2: Training

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een groepstraining, gaan we van start. Elke training wordt afgesloten met een individueel gesprek.

Aanbod groepstrainingen

Opzet en inhoud groepstrainingen.

PUUR biedt: