Individuele behandeling

Eén op één
PUUR werkt op individuele basis met een kind, een jongere en/of (afwisselend) met een gezin. Hoe gaat dat? Centraal uitgangspunt: PUUR stimuleert en helpt kinderen, jongeren en ouder(s)/opvoeder(s) om zelf moeilijke uitdagingen aan te gaan. Meestal is er voldoende kracht, kennis, creativiteit en doorzettingsvermogen aanwezig om een oplossing te vinden die bij jezelf en je naaste omgeving past.

Stap 1: Intake

Het intakegesprek (ongeveer drie kwartier) is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind of de jongere die een hulpvraag heeft of probleem ervaart. Wederzijdse verwachtingen en wensen worden geïnventariseerd en soms volgt een observatie of gesprek met het kind. Gaat het om een jong kind, dan vindt het intakegesprek veelal met de ouder(s)/opvoerder(s) plaats. Bij kinderen vanaf twaalf jaar is het handig dat de jongere zelf meekomt. De intake is de basis voor een behandelplan. Hierin staan de doelen en werkwijze van de behandeling. Dat wordt uiteraard samen besproken.

Stap 2: Behandeling

In circa acht afspraken gaan we doelgericht aan de slag met het behandelplan door bijvoorbeeld gesprekken te voeren of door (creatieve) oefeningen te doen. Soms is het handig om een keer thuis te komen kijken, of op school of op de sportclub. Gaandeweg volgen persoonlijke adviezen waar zowel het kind of de jongere en zijn/haar ouder(s)/opvoeder(s) mee aan de slag kunnen. Uiteraard is de behandeling afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase. Bij jongere kinderen ligt de nadruk vaak op spel, terwijl bij oudere kinderen meestal gekozen wordt voor gesprekken. Hierbij maakt PUUR gebruik van technieken uit de gedrags-therapie (sociale vaardigheden, straffen en belonen), de oplossings-gerichte theorie (niet het probleem staat centraal, maar de oplossing), de cognitieve therapie (anders leren denken) en speltherapie (tekenen, verhalen, drama). Ouder(s)/opvoeder(s) worden intensief betrokken bij de behandeling. Zijn de behandelingsdoelen bereikt en kan het kind/gezin zelf verder aan de slag, dan wordt de behandeling afgesloten.