PUUR praktisch

Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging (NIP)
PUUR is lid van de landelijke beroepsvereniging van psychologen: Nederlands instituut van psychologen (NIP). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. Je herkent de leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.