Ouderbegeleiding

Oudercoaching
Voor: ouder(s)/opvoeder(s) die opvoedingsvragen hebben en/of problemen ervaren bij de opvoeding/begeleiding van een kind dat lastig gedrag laat zien of dat kampt met een specifieke stoornis.

Aanpak: oudercoaching richt zich sterk op wat wél goed gaat in de interactie met kinderen en uiteraard wordt gezocht naar oplossingen voor situaties die minder prettig verlopen.

Inhoud: ouder(s)/opvoeder(s) krijgen praktische tips en brengen die in praktijk. Uitgangspunt is samen zoeken naar oplossingen, uitgegaan van de kwaliteiten en opvoedingsstijl van ouder(s)/opvoeder(s).

Hoe: individuele coachingsgesprekken.