Ouderbegeleiding

Oudergesprekken
Voor: ouder(s)/opvoeder(s) die problemen ervaren in de omgang met of opvoeding van een of meerdere kinderen.

Aanpak: persoonlijke ondersteuning via gesprekken, uitgaande van de kwaliteiten van ouder(s)/opvoeder(s) en de eigen opvoedstijl.

Inhoud: doel is dat deelnemers zich begrepen en gesteund voelen, wat motiveert om de interactie met het kind of de kinderen te verbeteren.

Hoe: individuele gesprekken met ouder(s)/opvoeder(s).