PUUR praktisch

Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging (NIP)
PUUR is lid van de landelijke beroepsvereniging van psychologen: Nederlands instituut van psychologen (NIP). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. Je herkent de leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.

Vertrouwelijkheid

 • Vanzelfsprekend zijn alle contacten vertrouwelijk
 • Alleen na toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s) wordt met derden gesproken over jonge kinderen
 • Een jongere van 16 jaar of ouder moet zelf toestemming geven als het gaat om informatie verstrekken aan zijn/haar ouder(s)/opvoeder(s)
 • In principe wordt ook aan 12- tot 16-jarigen toestemming gevraagd voordat informatie aan ouder(s)/opvoeder(s) wordt verstrekt
 • De begeleiding van kinderen jonger dan 12 jaar gaat altijd hand in hand met de begeleider van de ouder(s)/opvoeder(s)
 • PUUR houdt zich aan de Beroepscode voor psychologen (NIP)


Prijzen

 • PUUR streeft naar een totaal aantal consulten van 6 - 10 (inclusief intake en evaluatie)
 • Een individueel consult duurt 45 minuten en kost 85 euro (geen BTW verplichting), inclusief voorbereiding, rapportage en behandelplan)
 • Voor het schrijven van een uitgebreide rapportage voor derden wordt
  een consult in rekening gebracht
 • De training sociaal-emotionele vaardigheden kost 340 euro (inclusief trainingsmateriaal, intake en evaluatie)
 • De training minder boos en opstandig kost 425 euro (zowel de kindtraining als de oudertraining, inclusief trainingsmateriaal, intake en evaluatie)
 • De training positief opvoeden kost 255 euro (inclusief trainingsmateriaal, intake en evaluatie)
 • Voor begeleiding van of voorlichting/advies aan kinderdagverblijven,
  peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en sportverenigingen wordt na een oriënterend gesprek een offerte uitgebracht

Kortdurende eerstelijns psychologische hulp is opgenomen in de basis-verzekering. De eerste 8 zittingen worden daarmee vergoed. De eigen bijdrage is € 10,- per behandeling. Sommige verzekeraars vergoeden daarna nog meer-dere zittingen in de aanvullende polis. Een verwijzing van de huisarts is vaak een vereiste van de zorgverzekeraar. Lees voor meer informatie je polis of neem contact op met je verzekeraar om te overleggen of de psychologische hulp van een psycholoog NIP (NIP nummer 00057621) vergoed wordt.

Contact

Ik maak graag een afspraak met je om samen te verkennen of ik iets voor je kan betekenen. Bel of mail met de praktijk.

Afspraak maken of afzeggen

 • Afspraak maken? Bel! Krijg je de voicemail, spreek dan je naam en telefoonnummer in en je wordt dezelfde dag nog teruggebeld.
 • Gebeld worden? Gebruik het 'gebeld worden' formulier. Je wordt gebeld op de door jou aangegeven dag en tijdstip.
 • Een mail sturen kan ook, ook dan krijg je zo snel mogelijk een telefoontje.
 • Past de hulpvraag bij wat PUUR je kan bieden, dan volgt op korte termijn een afspraak voor een eerste gesprek, in overleg met of zonder kind erbij.
 • Afspraak afzeggen? Graag 24 uur van tevoren, anders moet PUUR helaas kosten in rekening brengen.

Adres
Psycholog
enpraktijk PUUR
drs. Ellen Goedings PSYCHOLOOG NIP
Gezondheidscentrum Centaurea