Individuele behandeling

Stap 1: Intake
Het intakegesprek (ongeveer drie kwartier) is bedoeld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind of de jongere die een hulpvraag heeft of probleem ervaart. Wederzijdse verwachtingen en wensen worden geïnventariseerd en soms volgt een observatie of gesprek met het kind. Gaat het om een jong kind, dan vindt het intakegesprek veelal met de ouder(s)/opvoerder(s) plaats. Bij kinderen vanaf twaalf jaar is het handig dat de jongere zelf meekomt. De intake is de basis voor een behandelplan. Hierin staan de doelen en werkwijze van de behandeling. Dat wordt uiteraard samen besproken.