Individuele behandeling

Stap 2: Behandeling
In circa acht afspraken gaan we doelgericht aan de slag met het behandelplan door bijvoorbeeld gesprekken te voeren of door (creatieve) oefeningen te doen. Soms is het handig om een keer thuis te komen kijken, of op school of op de sportclub. Gaandeweg volgen persoonlijke adviezen waar zowel het kind of de jongere en zijn/haar ouder(s)/opvoeder(s) mee aan de slag kunnen. Uiteraard is de behandeling afgestemd op leeftijd en ontwikkelingsfase. Bij jongere kinderen ligt de nadruk vaak op spel, terwijl bij oudere kinderen meestal gekozen wordt voor gesprekken. Hierbij maakt PUUR gebruik van technieken uit de gedrags-therapie (sociale vaardigheden, straffen en belonen), de oplossings-gerichte theorie (niet het probleem staat centraal, maar de oplossing), de cognitieve therapie (anders leren denken) en speltherapie (tekenen, verhalen, drama). Ouder(s)/opvoeder(s) worden intensief betrokken bij de behandeling. Zijn de behandelingsdoelen bereikt en kan het kind/gezin zelf verder aan de slag, dan wordt de behandeling afgesloten.