Groepstraining

Training minder boos en opstandig 6 - 12 jaar
Voor: kinderen die voortdurend dwars zijn, zich verzetten tegen volwassenen, regelmatig vechten of vaak driftig reageren op correcties door een volwassene. Het kan gaan om verbaal (schelden, schreeuwen, bedreigen, pesten) of fysiek agressief gedrag (stompen, knijpen, slaan, schoppen, vernielen).

Aanpak: kinderen leren hoe zij hun eigen boosheid kunnen voelen aankomen in moeilijke situaties (zoals uitgelachen worden of buitengesloten worden). Kinderen leren vervolgens hoe zij die woede kunnen beheersen en hoe zij kunnen nadenken over handige oplossingen. Die worden ook geoefend

Inhoud: samen met ouders oefenen kinderen gewenst gedrag en leren zo hun boosheid of opstandigheid beter onder controle te krijgen.

Hoe: de groepen bestaan uit drie tot maximaal zes leeftijdsgenoten. Ouder(s)/opvoeder(s) en/of leerkrachten worden bij de training betrokken, zodat thuis goed geoefend kan worden.

Terug naar 'Aanbod groepstrainingen'