Groepstraining

Oudertraining minder boos en opstandig
Voor: ouders van kinderen die de training minder boos en opstandig volgen.

Aanpak: ouders krijgen uitleg over opstandig, boos en dwars gedrag en leren om te gaan met dat gedrag zodat een positief gezinsklimaat ontstaat.

Inhoud: we trainen handige manieren van opdrachten geven, van prijzen en belonen en omgaan met ongewenst gedrag buitenshuis.

Hoe: de groepen bestaan uit ouders van drie tot maximaal zes leeftijdgenoten. Na afloop van de oudertraining volgt een evaluatie.

Terug naar 'Aanbod groepstrainingen'