PUUR praktisch

Vertrouwelijkheid

  • Vanzelfsprekend zijn alle contacten vertrouwelijk
  • Alleen na toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s) wordt met derden gesproken over jonge kinderen
  • Een jongere van 16 jaar of ouder moet zelf toestemming geven als het gaat om informatie verstrekken aan zijn/haar ouder(s)/opvoeder(s)
  • In principe wordt ook aan 12- tot 16-jarigen toestemming gevraagd voordat informatie aan ouder(s)/opvoeder(s) wordt verstrekt
  • De begeleiding van kinderen jonger dan 12 jaar gaat altijd hand in hand met de begeleider van de ouder(s)/opvoeder(s)
  • PUUR houdt zich aan de Beroepscode voor psychologen (NIP)