Begeleiding, advies, coaching

Begeleiding topsporters

Advies aan sporter en ouder(s)/opvoeder(s)/begeleider
PUUR biedt begeleiding op maat voor kinderen/jongeren die (aankomend) topsporter zijn. Denk aan omgaan met faalangst, omgaan met wedstrijdspanning, concentratie behouden, stressafname en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ook ouders/begeleiders kunnen terecht bij PUUR voor advies voor de begeleiding van topsportende kinderen/jongeren. Bel voor een afspraak voor advies op maat.

Advies en coaching professionals


Programma op maat
PUUR adviseert en begeleidt kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Denk aan coaching op de werkvloer, intervisiebegeleiding van leidsters/leerkrachten, voorlichtingsavonden voor ouders en trainingen. Thema’s die aan bod kunnen komen: faalangst, pesten, interactie leidster/kind, feedback geven en ontvangen, peuterpuberteit, hechting, et cetera. Bel voor een afspraak voor advies op maat.